Ticari süt işletmelerince 843 bin 876 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 arttı; Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 azaldı.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi %20,6 ve tereyağı üretimi %5,6 artarken; ayran üretimi %10,9, inek peyniri üretimi %2,7, yoğurt üretimi %1,4 azaldı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi %29,9, ayran üretimi %18,1, yoğurt üretimi %3,9 artarken; inek peyniri üretimi % 5,7 ve içme sütü üretimi %2,9 azaldı.

Toplanan inek sütü ve üretilen süt ürünleri miktarı, Temmuz 2022

(Ton)
    Temmuz       Ocak Temmuz   
  2021  2022 Değişim (%)   2021 2022  Değişim (%) 
Toplanan inek sütü 839 151 843 876 0,6   6 076 002 5 930 269 -2,4
İçme Sütü 105 591 127 386 20,6   900 515 873 968 -2,9
Yoğurt 104 482 102 998 -1,4   643 221 668 506 3,9
Ayran 75 456 67 242 -10,9   363 331 429 224 18,1
İnek peyniri 58 824 57 227 -2,7   434 380 409 684 -5,7
Tereyağı 6 286 6 640 5,6   47 240 61 375 29,9


Bir önceki ay 851 bin 241 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında %0,9 azalarak 843 bin 876 ton oldu.

Toplanan inek sütü miktarı, Temmuz 2022

Bir önceki ay 118 bin 458 ton olan içme sütü üretimi Temmuz ayında %7,5 artarak 127 bin 386 ton olarak gerçekleşti.


İçme sütü üretim miktarı, Temmuz 2022