Ticari süt işletmelerince 799 bin 135 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9; Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 azaldı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, içme sütü üretimi %15,7, tereyağı üretimi %5,5 ve yoğurt üretimi %1,9 artarken; ayran üretimi %5,9, inek peyniri üretimi %4,1 azaldı. Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi %26,9, ayran üretimi %13,9, yoğurt üretimi %3,6 artarken; inek peyniri üretimi % 5,5 ve içme sütü üretimi %1 azaldı.

Toplanan inek sütü ve üretilen süt ürünleri miktarı, Ağustos 2022

(Ton)
    Ağustos       Ocak Ağustos   
  2021  2022 Değişim (%)   2021 2022  Değişim (%) 
Toplanan inek sütü 823 367 799 135 -2,9   6 899 370 6 728 893 -2,5
İçme Sütü 104 679 121 125 15,7   1 005 194 995 093 -1,0
Yoğurt 111 441 113 541 1,9   754 662 782 047 3,6
Ayran 78 871 74 225 -5,9   442 202 503 449 13,9
İnek peyniri 60 633 58 159 -4,1   495 013 467 775 -5,5
Tereyağı 6 589 6 949 5,5   53 829 68 324 26,9


Bir önceki ay 843 bin 364 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında %5,2 azalarak 799 bin 135 ton oldu.

Toplanan inek sütü miktarı, Ağustos 2022

Bir önceki ay 127 bin 386 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında %4,9 azalarak 121 bin 125 ton olarak gerçekleşti.


İçme sütü üretim miktarı, Ağustos 2022